Neden Yeldeğirmeni ?

Her çocuğun kendine özgü bireysel özelliklerinden yola çıkıldığında ve öğrenme için uygun bir ortam sağlandığında öğrenebileceğini, ilgi, yetenek, becerilerini geliştirebileceğini kabul eder.

Çocukların yeteneklerini keşfetmesini sağlayan, yaratıcılığını destekleyen programlarla doğaya, insana ve topluma duyarlı bireylerin yetişmesini önemser.

Eğitimi, çocuğun, ailenin ve öğretmenlerin birlikte öğrendiği ve dönüştüğü öğrenme süreçleri olarak kabul eder.

Yeldeğirmeni, görsel ve yazılı eğitim materyallerini ve kaynaklarını seçerken bu materyallerin ve kaynakların doğa düşmanı, cinsiyetçi, ırkçı, mezhepçi mesajları taşımamasını önemser. Eleştirel eğitim yaklaşımına uygun materyalleri tercih eder ve üretir. Eğitimi, çocuğun, ailenin ve öğretmenlerin birlikte öğrendiği ve dönüştüğü öğrenme süreçleri olarak kabul eder. Yeldeğirmeni’nde hayata geçirilecek tüm eğitim ve öğrenme sürecine, eleştirel eğitim yaklaşımını benimseyen üniversite hocaları ve idari yönetimden oluşan danışma kurulumuz rehberlik eder.

Çocukların bilişsel, dil, sosyal-duygusal, fiziksel gelişim ve özbakım becerileri olmak üzere tüm gelişim alanlarına olumlu katkılarda bulunan branş etkinliklerini, çocukların ihtiyaç, ilgi, yetenek ve yaşlarına uygun olarak programlar.

Yeldeğirmeni’nin mekânı dışındaki çeşitli sosyal etkinliklere katılımın, çocukların yeni deneyimler kazanmasını ve özerk benlik algısının gelişimini olumlu etkilediğini bilir.

Eğitimin her aşaması anne-babalarla sürdürülen ortak bir süreç olarak görülür.

Yeldeğirmeni’nde demokratik, bilimsel, laik, cinsiyet eşitliğine duyarlı, doğa dostu bir öğrenme sürecini hayata geçirmeyi ilke ediniriz.